Những điều vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ được tạo ra bởi một người mà nó được tạo ra bởi một nhóm người.

 – Steve Jobs (Người đồng sáng lập, chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Apple)